Skrytá historie lidstva.avi


Uploaded by beilik1 on 17.12.2012

Transcript:
Náš výklad dějin posledních tisíciletí je mylný.
Od posledního cyklu precese zemské osy jsme byli svědky přepisování, nesprávných překladů a nedorozumění.
Současné výklady mnoho vysvětlují, avšak opomíjejí důležité kousky skládanky.
Například stavbu pyramid v Gíze nedokáže vysvětlit žádná moderní teorie.
Jednotlivé bloky neutáhne ani 15 mužů, tím spíš na vzdálenost stovek mil,
a nemohli je položit s přesností, kterou nedosahuje ani dnešní technologie.
Kromě toho jsou pyramidy zarovnány podle Orionova pásu, Zlatého řezu i Fibonacciho spirály a stojí v uzlovém bodě všech posvátných míst planety. A to je jeden příklad.
Mnoho uznávaných pravd prostě neplatí a naše historie je tou největší.
Nedávné archeologické objevy otřásají tím, co o sobě víme.
Biblická města jako Babylon, Uruk a Akkad byla považována za mýty, protože jejich existenci nešlo prokázat.
Pak bylo jedno z nich nalezeno, a to vedlo k objevení dalších.
Pod jedním z nich byly nalezeny tisíce hliněných válečků.
Na nich je klínovým písmem napsán text, který popisuje původ lidské rasy a historii Země statisíce let do minulosti.
Řeknete si, že si to prostě vymysleli.
Neznali dějiny Země a chtěli prostě vysvětlit, odkud se vzali.
Ale jak to, že věděli tolik o vesmíru?
Nejen Dogoni znali všechny planety Sluneční soustavy, Sumerové je znali také a detailně je popisují v nalezených textech.
Věděli o precesi zemské osy, což je pro historiky oříšek, protože to vyžaduje 2000 let nepřetržitého pozorování,
ovšem Sumerové měli tuto informaci od prvního dne své civilizace.
Jistý Zacharia Sitchin jejich texty přepsal a shrnul ve svých knihách.
Mnoho dalších udělalo totéž a došli k podobným závěrům.
Shodné informace nám sdělil i Thovt, jsou ve Smaragdových deskách, a ve svém channelingu je podal také Adonis.
Popis naší historie se ve všech těchto zdrojích výrazně shoduje.
Tento příběh sahá statisíce let do minulosti. Je o Timě (?), Nibiru, Nephilimech, o početí lidské rasy, Adamovi a Evě, o dětech Lemurie.
To jsou zajímavé příběhy, ale ne ty nejdůležitější, o nich dnes řeč nebude.
My začneme od zániku Lemurie a probereme události od doby Atlantidy až po dnešek.
Budeme se držet starobylých textů a informací, které nám dal Thovt.
Vše si prosím sami prověřte, netvrdím, že jsou to fakta. Říkám jen - rozhodněte se sami.
DUCHOVNÍ VĚDA UVÁDÍ
HISTORIE LIDSTVA
Kdysi dávno žili lidé na vysoké úrovni vědomí jako multidimenzionální bytosti.
Mluvili jsme spolu myšlenkami, ne slovy, tedy zdánlivě primitivně, tak jako zvířata.
Žili jsme na Lemurii, souostroví, které se potopilo, když se naše vědomí posunulo výše.
Během posunu vědomí se vynořil nový kontinent - Atlantida.
Na začátku 20. století byl duchovní život v USA podobný jako dnes. Lidé se zajímali o meditaci a dávné země jako Atlantis a Lemurie.
Našli jsme důkazy, že Lemurie existovala. Souvisí to s korály.
Mořské dno stoupá a klesá a koráli žijí v maximální hloubce 50m.
V roce 1910 muselo být moře kolem Velikonočních ostrovů mělčí, protože korály bylo vidět až daleko od břehu.
Byli v hloubce 500 metrů, a aby mohli vzniknout, museli být dříve ještě mělčeji a poté klesnout.
Ještě zajímavější je, že od Havaje až po Velikonoční ostrovy je pás stejné fauny a flóry.
Jsou to obrovské vzdálenosti, ale ostrovy tvoří řadu, která se podle Thovta nacházela na západním pobřeží Lemurie.
Na těchto ostrovech a nikde jinde jsou tytéž stromy, hmyz, bakterie a tak dále. Jediné vědecké vysvětlení je, že byly dříve spojeny pevninou.
Brzy po těchto objevech přišla První světová válka a zájem o duchovno a dávné země na dlouho utichl.
Po zániku Lemurie a vzniku Atlantidy se lidstvo rozptýlilo na různé kontinenty. Ocitli jsme se bez domova.
Asi 1000 lidí bylo na mnohem vyšší úrovni vědomí než ostatní. Jmenovali se Naakalové, dnes jim říkáme "povýšení mistři. "
Naakalové zvolili Atlantidu jako náš nový domov a vytvořili zde energetickou formu Stromu života.
Formu tvořilo deset kruhů na pevnině a dva kruhy navíc, na severu na ostrově Udal a na jihu v moři.
Obrazec měl 10 částí na pevnině a měřil stovky kilometrů, přesto byl na atom přesný.
Atlantida byla zvolena kvůli Kundaliní. U lidí prochází Kundaliní podél páteře a je-li aktivována, dodává nesmírnou energii všem čakrám.
I Země má svou Kundaliní, protože je jako živý organismus.
Kundalíní vychází ze středu planety na povrch a v místě, kde vychází, se lidé stanou duchovními vůdci světa.
Tento energetický střed byl nyní na Atlantidě.
Potom se přesunul do Tibetu a buddhisté byli 13 000 let držiteli čisté spirituality.
Za posledních deset let se střed opět přesunul, ale o tom jindy. Více v knize "Had Světla" od Drunvalo Melchizedka.
Jednoho dne vdechli Naakalové život do Stromu života.
V každém kruhu začaly rotovat energetické víry.
Tyto víry přitahovaly miliony Lemuřanů z celé planety a začala velká migrace.
Z hlediska úrovně vědomí nám bylo 12 let a byli jsme ženský druh. Používali jsme pravou, tedy ženskou hemisféru mozku. Byli jsme jako 12tiletá holčička.
Z deseti energetických center jich u nás fungovalo teprve osm.
Osm odpovídajících center na Atlantidě přitahovalo Lemuřany podle typu osobnosti. Tam pak zakládali města.
Dvě centra zůstala neosídlená, ale byla aktivní.
Život ovšem nepřipouští prázdná místa. Vždy je nějak zaplní, jako se zaplní mezera v provozu na dálnici.
A přesně to se stalo na Atlantidě.
Děti Lemurie osídlili jen osm vírů, ale Mayské záznamy tvrdí, že na Atlantidě bylo deset měst.
Tyto záznamy jsou ve spise "Troano", který je uložen v Britském muzeu. Je 3 500 let starý a přesně popisuje potopení Atlantidy.
Thovt říká, že dvě prázdná centra obsadily dvě zcela jiné mimozemské rasy.
Jednou byli Hebrejci, kteří přišli z naší budoucnosti, ale nevíme přesně odkud.
Hebrejci byli jako studenti, kteří propadli a museli opakovat ročník.
Ovládali matematiku a záležitosti levé hemisféry, avšak nezvládali pravou hemisféru, tedy aktivitu.
Věděli mnoho věcí, které jsme my ještě neznali, a přinesli nám nové poznatky.
Vysvětlovalo by to, proč mají Židé ve své symbolice tolik útvarů posvátné geometrie.
Co se týče knihy Exodus, možná se Mojžíš inkarnoval, aby Židy vysvobodil, protože nebyli potomky lidí a bylo s nimi zle zacházeno.
Nebo byl Mojžíš navštíven povýšeným mistrem, který ho vedl k osvobození svého lidu?
Díky tomu, co víme o vědomí a dimenzích, začíná dosud nelogický příběh dávat smysl.
Hebrejci nezpůsobili žádné problémy, naopak.
Druhá rasa přinesla hrozné problémy. Tyto bytosti přišly z Marsu.
Podle Thovta se Mars před milionem let velmi podobal Zemi.
Byl překrásný, měl vodu, oceány a lesy.
Ale došlo zde k něčemu, co se nazývá "Luciferský experiment".
Od počátku stvoření je vše jen experiment. Vědomí tvoří a své výtvory obývá.
Neexistuje "Boží záměr". Duch si může dělat, co chce.
Může se tedy i odříznout od celku vědomí a vytvořit oddělenou realitu.
To se nazývá "Luciferský experiment." Duch je Bůh a může udělat i to, to je v pořádku.
Jsme naučení, že Lucifer je ďábel, zosobnění zla, ale tak to není.
Představuje jen jiný způsob vnímání reality, ne jako jednotného celku, ale jako duality.
Pro Lucifera dokonce existuje "květ života", ale o tom jindy.
Každý pokus o Luciferský experiment skončil špatně.
Celý živočišný druh se odřízne od lásky a zůstane mu jen levá, mužská hemisféra.
Každý začne být chamtivý, bez soucitu, bytosti bojují a zabíjejí se.
Obyvatelé Marsu podnikli Luciferský experiment před milionem let a následky byly katastrofální.
Přeťali pouto lásky a staly se čistě mužskými, logickými bytostmi bez emocí.
Z Marsu se stalo bojiště a byly zničeny podmínky k životu, atmosféra i povrch planety.
Projekt NOVA nedávno ukázal, že Mars nemá magnetické pole, ale jeho povrch je zmagnetizovaný;
zřejmě tedy magnetické pole měl, ale pak se něco stalo.
Nyní si povězme o hvězdném tetrahedronu a o Merkabě.
Merkaba je známa jako "vozidlo nanebevstoupení", energetické pole kolem těla, o kterém píší staré texty po celém světě.
Merkaba je nástrojem a zároveň součástí vaší bytosti a když je aktivována, dokážete například cestovat dimenzemi nebo vesmírem.
Marťané postavili velkou třístrannou pyramidu a další tří-, čtyř- a pětistranné pyramidy, které tvořily umělou Merkabu.
Po milionu let podlehly erozi, ale pozůstatky jsou dodnes patrné.
Marťané byli odděleni od celku vědomí a nemohli vytvořit živou Merkabu, ale jen umělou, aby cestovali časem a našli nový domov.
Malá skupinka z Marsu unikla. Našli Zemi, z našeho pohledu před 65 000 lety.
Viděli volný vír, který přitahuje život, a protože to byli Luciferovci, nežádali o dovolení.
Obsadili vír a tím změnili cestu naší evoluce.
Thovtův otec Thome byl jedním z Naakalců, kteří řídili Atlantidu z ostrova Udal.
Na ostrově bylo město Poseidón, mozek Atlantidy. Platón píše, že "Poseidón měl deset dětí" - čímž myslel deset kruhů stromu života.
Poseidón tvořily tři kamenné kruhy, černý, červený a bílý - - dohromady symbol Atlantidy.
Vnitřní kruh představoval Naakalce, prostřední kruh kněží, Maye, a vnější kruh běžné obyvatelstvo.
Ještě se k tomu vrátíme.
Umělou Merkabou přišlo jen pár tisíc Marťanů, ale hned se pokusili ovládnout kontinent.
Proti milionům Atlanťanů byli ale slabí a byli poraženi.
Zastavili jsme je, ale nemohli jsme je poslat zpátky.
Když se to stalo, bylo naše planetární vědomí na úrovni čtrnáctileté dívky.
Marťané byli velmi mužští a velmi staří. Bylo to jako souboj šedesátníka se čtrnáctiletou holkou.
Neměli jsme na vybranou. Marťané tu byli, ať jsme chtěli nebo ne, a chovali se k nám stejně bezohledně jako dobyvatelé Ameriky k Indiánům.
Po válce vznikla dohoda, že se Marťané naučí chápat ženskou, emocionální stránku, která jim chyběla.
Chvíli byl klid, ovšem Marťané nenápadně zaváděli své "mužské" technologie, aby Atlanťané, kteří je neznali, začali vnímat svět levou hemisférou.
Tak se z nás pomalu začal stávat mužský druh.
Marťané postupně uchvátili moc, což byl jejich záměr.
Nepřátelství mezi nimi a Atlanťany vytrvalo až do pádu Atlantidy.
Nenáviděli se. Atlanťané byli utlačováni a považování z méněcenné.
Bylo to jako manželství, kde je žena nešťastná, ale muži je to jedno.
Tento stav trval velmi dlouho, až do dalšího posunu pólů před 26 000 lety.
Než půjdeme dál, promluvme si o posunu pólů.
Ve 30. letech dělal Edgar Casey channeling pro jednoho geologa a řekl mu, že brzy dojde k posunu zemských pólů.
Casey komunikoval s vyššími dimenzemi a tamními bytostmi pro dobro lidstva.
Jako důsledek Caseyho zpráv vzniklo hnutí New Age, což je ovšem jen škatulka pro jeho činnost, které tehdy nikdo nerozuměl.
Každopádně když Casey mluvil, lidé poslouchali.
Geologové jeho hypotézu zkoumali a našli celou řadu důkazů, které ji potvrdily, což změnilo náš pohled na svět.
Objevili, že při posunu zemské osy dochází i k posunu magnetických pólů.
Výzkum lávy z různých hloubek vědcům ukázal, jak a kdy se měnila polarita Země.
Zjistili, že magnetické póly byly dříve na Havaji.
Poslední posun byl před 13 000 lety, kde bude náš příběh brzy pokračovat, a předchozí před 26 000 lety.
Přepólování probíhá velmi rychle. Během jediného dne se póly posunou o 180° nebo 90°.
Za 24 hodin už Slunce vychází úplně jinde.
Za posledních 100 milionů let došlo k posunu pólů mnohosetkrát a je čím dál častější.
Nepřipomíná vám to z hlediska vesmíru pulzaci?
Dalo by se říci mnohem víc, ale stručně.
Historik Charles H. Hapgood se přepólováním zabýval, aby zjistil, co ho způsobuje.
Přišel s teorií, kterou podpořila řada experimentů.
Zemská kůra se může uvolnit a nekontrolovaně klouzat po vnitřní hmotě Země,
dokud se neustálí v pozici odpovídající nové magnetické ose.
Během toho dochází k zemětřesením, tsunami a jiným katastrofám. Nevypadá to jako zkáza popsaná v Knize zjevení?
Ale nechci nikoho strašit.
Kromě Caseyho mluví o posunu i dávná proroctví, třeba Mayové nebo Nostradamus.
Vědci připouští, že k němu může dojít velmi brzy. Odpovídalo by to i době posunu vědomí, což ovšem neberou v potaz.
Projekt NOVA nedávno vydal dva články o přepólování, ale NASA je stáhla.
Nato NOVA zveřejnila video "Magnetická bouře na Zemi", kde uvádí všechny důkazy, jen tomu neříkají "přepólování".
Skoro jako by jistá společnost nechtěla, abychom o něm věděli.
Posun pólů souvisí s magnetickým polem planety, které by mělo vypadat asi takhle.
Ovšem ve skutečnosti už asi 500 let slábne a dnes vypadá nějak takhle.
Jeho deformace je v posledních 20 letech zdrojem problémů.
Ptáci jsou při migraci vedeni na špatná místa.
Velryby se podle magnetického pole také řídí a dnes končí často na souši.
Mezi lidmi je za úplňku více násilí, protože Měsíc mírně ovlivňuje magnetické pole Země.
Avšak současné zakřivení ovlivňuje chování celé planety.
Kvůli geomagnetismu se hroutí naše společenská struktura. Anebo je to naopak?
A poslední věc: posun pólů se vždy kryje s posunem vědomí.
Thovt žil na Atlantidě velmi dlouho. Zažil posun pětkrát a viděl vycházet Slunce střídavě na východě a na západě.
To vysvětluje, proč se během posunu vědomí potopila Lemurie a vynořila Atlantida.
Pokud se uvolnila zemská kůra, muselo dojít k obrovským geologickým událostem.
Když teď chápeme přepólování, vraťme se na Atlantidu.
Před 26 000 lety jsme byli ve stejné fázi precese zemské osy jako dnes, blížila se doba probuzení a konec fáze spánku.
Tehdy došlo k malému posunu vědomí, ovšem dolů, nikoli vzhůru.
Potopil se při tom malý kus pevniny velikosti Rhode Islandu.
Atlanťané se vyděsili, že opět zanikne celý kontinent, jako Lemurie.
S malým posunem vědomí přišli o schopnost předpovídat budoucnost a nemohli vědět, zda jejich domov zanikne.
Jejich strach trval asi 200 let.
V Bibli i v Sumerských textech se píše, že se Adam, Eva a jejich děti dožívali 900 let.
Jejich dvě stě let odpovídalo našim dvaceti.
Byl klid, než se někdy před 16 000 - 13 000 lety objevila kometa.
Protože jsme vnímali vysoké dimenze, věděli jsme o kometě předem.
Došlo ke konfliktu. Marťané, kteří byli v menšině, ale měli moc, chtěli kometu sestřelit pomocí své laserové technologie.
Ale Naakalové pochopili její pravou povahu a Atlanťané se vzepřeli.
Kometa je prý součástí "Božího řádu", který musí probíhat přirozeně, a proto musí dopadnout.
Marťané proti tomu bojovali, ale nakonec se vzdali.
Kometa dopadla nedaleko západního pobřeží Atlantidy do oblasti dnešního Charlestonu, kde byl tehdy oceán.
Její úlomky jsou dodnes roztroušeny po čtyřech státech USA a bylo vědecky určeno, že jsou staré přes 12 000 let.
Kometa dopadla do moře, ale pár úlomků zasáhlo pevninu.
Dopadly přímo na místa obydlená Marťany a mnoho jich zabily.
Marťané zuřili. Prohlásili, že si budou dělat, co chtějí, a Atlanťany už nikdy nevyslyší.
Tohle dobře známe z rozvedených rodin. A co to dělá s dětmi? Ty děti jsme my!
Marťané vnímali realitu skrze touhu po moci. Když se k ní přidala stejná míra hněvu, rozhodli se ovládnout Zemi.
Chtěli postavit umělou Merkabu jako kdysi na Marsu, což by jim přineslo totální moc nad planetou.
Od minulé stavby však uplynulo 50 000 pozemských let a Marťané zapomněli správný postup.
Když byla Merkaba hotova, zapnuli ji, ale experiment se jim vymkl z rukou.
Bylo to zničující. Neovladatelná Merkaba je snad to nejhorší, co lze v této realitě vytvořit.
Protrhly se od sebe oddělené dimenze, ovšem ty dolní, nikoli horní.
Jako kdybyste se bodli do žaludku a trávicí kyseliny vytekly do těla.
Marťané Zemi téměř zničili. Dnešní ekologické katastrofy jsou nesrovnatelně menší, třebaže jsou přímým důsledkem té tehdejší.
Mnoho bytostí z nižších úrovní bylo vrženo mimo svou dimenzi do světa, který neznaly a nechápaly.
Aby přežily, začaly vstupovat do lidských těl. V každém těle tak byly stovky duchů z nižších dimenzí.
Byli to pozemšťané jako my, ale velmi jiní, z jiné dimenze.
Byla to ta nejhorší katastrofa, jakou Země zažila.
Nejenže byli Naakalové na vysoké úrovni vědomí, a proto vedli Atlantidu,
ale dokázali udržet své tělo mladé a zdravé po libovolnou dobu a zvolit si, kdy zemřou. Dnes bychom to nazvali "nesmrtelnost".
Při reinkarnaci netrpěli ztrátou paměti jako my, a to díky tantrické multidimenzionální meditaci.
Proto byl Thovt veleknězem Atlantidy po tisíce let a zůstal na Zemi, dokud před 15 lety nepředal své znalosti Drunvalo Melchizedkovi.
Merkaba se skládá ze tří čtyřstěnů. Dva se točí proti sobě a třetí je nehybný.
Lze ji vytvořit vnitřně, s láskou a vědomím jednoty,
nebo vnějškově, v Luciferském experimentu, ale pak postrádá onu lásku a stabilitu.
Marťanská merkaba byla na ostrůvku na západě Atlantidy, v místech, kde je dnes Bermudský trojúhelník.
Z vody zde dodnes vyčnívá jeden z čtyřstěnů a vytváří elektromagnetickou nerovnováhu.
Mnoho letadel a lodí zde zmizelo beze stopy. Dimenzionální porucha je "odsála" do jiné dimenze.
Vadná Merkaba tam stále je, ale podle našich informací má být brzy opravena.
Naakalové dělali, co molhi. Poslali většinu nižších bytostí zpět a zalepili trhliny mezi dimenzemi.
Přesto se situace dále prudce zhoršovala.
Společenský i finanční systém se zhroutil.
Rozšířily se neznámé nemoci a kontinent byl na pokraji záhuby.
Už to nebyl život. Bylo to doslova peklo na zemi, kde šlo o holé přežití.
Naakalové nevěděli, co dělat.
Na tohle nebyli zralí, a tak se modlili o pomoc k nejvyšším úrovním vědomí ve vesmíru.
Byli vyslyšeni bytostmi, které zobrazujeme jako superhrdiny, protože 11. a 12. dimenzi si na své úrovni stejně nedokážeme představit.
Řekli nám, že padneme až na dno. Na nejnižší místo ve vesmíru, kde můžeme přežít.
Kromě toho se změní naše polarita. Musíme začít od nuly jako mužský druh.
A to nejhorší - za pouhých 13 000 let se musíme vrátit na úroveň vědomí Krista, což normálně trvá stovky tisíc let, jinak nepřežijeme.
To se v celém vesmíru nikdy před tím nestalo.
Thovt, velekněz Atlantidy, pochopil, že tento experiment musí nejdřív provést na sobě.
On a jeho předchůdci Ra a Araragat obdrželi instrukce z nejvyšších úrovní života.
Abychom experiment pochopili, povězme si o sítích vědomí.
Planetární síť obsahuje vědomí každého živočišného druhu.
Má elektromagnetickou složku pro třetí dimenzi, ale i pro ostatní dimenze.
Věda nakonec odhalí, že každý druh má svou vlastní síť.
Geomerie každé sítě je jiná, což odpovídá jedinečnosti každého druhu.
Vydávají světlo a z vesmíru jsou vidět jako namodralý svit kolem Země.
Thovt a spol. museli vytvořit umělou síť vědomí Krista, aby lidstvu umožnili rychlý růst.
Sítě mají vědecké opodstatnění. Slyšeli jste o "Experimentu sté opice"?
30 let vědci zkoumali populaci Makaka červenolícího na jednom japonském ostrově.
Zásobovali makaky sladkými brambory pohozenými v písku.
Pár mláďat se naučilo písek omývat a ukázala to rodičům. Jen málo dospělých opic ale jejich techniku převzalo.
Když však rozšíření techniky překročilo kritickou mez, začala se šířit velmi rychle,
a to i v oddělených populacích na jiných ostrovech.
Vědci objevili nové propojení v rámci živočišného druhu a zopakovali experiment na lidech.
Vytvořili obrázek se stovkou obličejů, z nichž jen pár bylo patrných na první pohled, ostatní byly skryté.
Zkoumané skupinky 100 lidí v Austrálii měly za úkol obličeje najít.
Většina lidí neobjevila více než šest až devět tváří.
Nato byl pouze v Anglii vysílán speciální pořad BBC, kde byly všechny tváře odhaleny.
Když pak v Austrálii zopakovali původní experiment s novými lidmi, schopnost nacházet tváře okamžitě vzrostla.
Tento experiment prokázal, že nás propojuje "masové vědomí", čímž se zabývá obor zvaný noetika.
Každá úroveň vědomí má také svoji síť. Druhá, tedy naše úroveň se skládá z trojúhelníků a čtverců.
Mnohé vlády, zvláště USA a SSSR, studovaly naše sítě v 60. letech a nejspíš už dříve.
Na mnoha uzlových bodech sítě najdeme vojenské základny, často uprostřed pustiny, jako na ostrově Guam.
Nemůže to být náhoda, že velmoci umisťují své základny přesně na síť.
Chtějí ovládnout vědomí, a s ním i naše myšlení a cítění.
V obou vládách měla a má prsty ještě další organizace, ale o tom později.
Síť je viditelná i při astroprojekci.
Thovt, Ra a Araragat měli vybudovat komplex, který během 13 000 let vytvoří umělou síť vědomí Krista.
Nejprve odletěli do Gízy, tehdy známé jako Chem. Tenkrát tam nebyla poušť, ale deštný prales.
Nejdříve vytvořili síť ve čtvrté dimenzi a pak ve třetí, fyzické.
Na mužském energetickém pólu Země postavili komplex zvaný Sluneční kříž.
Tito muži byli šestidimenzionálními bytostmi a na co pomysleli, to se prostě stalo.
Thovt říká, že to on, ne Cheops, postavil Velkou pyramidu. Vznikla prý 200 let před přepólováním, což tvrdí i Casey.
Pyramidy jsou zarovnány podle Fibonacciho spirály a Zlatého řezu, které vycházejí ze Slunečního kříže.
Nejvyšší kameny Pyramid byly umístěny jako první, což bylo pro vědce poněkud zarážející zjištění.
Čím více Pyramidy zkoumáme, tím méně jim rozumíme.
Ale říká-li Thovt pravdu - vše je vysvětleno!
Thovt a spol. postavili řadu chrámů ve čtvrté dimenzi na uzlech budoucí sítě Kristova vědomí.
Každý chrám obsahuje Fibonacciho řadu nebo Zlatý řez a je matematicky vztažen na Sluneční kříž a Velkou pyramidu.
Není to náhoda, hlavní chrámy planety vytvořilo jedno vědomí.
Machu Picchu, Stonehenge, Za-ghuan (?), a všechny ostatní až na vyjímky vznikly jako součást této sítě.
Zatímco Velká pyramida vznikla rovnou, jiné chrámy postupně sestoupily ze čtvrté dimenze do třetí.
Jak ukázal Richard Hoagland, umístění velkých chrámů spolu navzájem souvisí.
Je možné, že geopatogenní zóny jsou jednoduše jejich spojnicemi.
Významné souvislosti nacházejí i archeologové.
Chrámy musely existovat fyzicky, aby se mohla manifestovat Kristova síť.
Jsou jako uzly obří bezdrátové elektrické sítě, která potřebuje 13 000 let nepřetržitého toku energie, aby se zapnula.
Okamžik napětí - ano, síť byla dokončena. V současnosti je v provozu, i když není zrovna využívána.
Gratulujeme, Země, přežili jsme!
To vše nám řekl Thovt osobně, ale zapsal to i do Smaragdových desek.
Těchto dvanáct desek z alchymicky transmutované látky bylo tisíce let uloženo ve Velké pyramidě.
Jsou nezničitelné, odolné proti všem živlům i korozi a jejich atomová struktura je neměnná, čímž popírá zákon ionizace.
Je v nich velká moudrost a lze je číst na více než sto úrovních vědomí pokaždé jiným způsobem.
Jak tušíte, Thovt hraje v naší historii velkou roli.
Předal nám většinu informací o květu života a o tom, jak souvisí s vědomím a geometrií vesmíru.
Vzhledem ke kvalitě a množství informací zvažte i to, co řekneme teď.
Velké pyramidě chybí vršek. Smaragdové desky tvrdí, že pod pyramidou je "Komnata záznamů".
Nepostavil ji Thovt, vznikla dávno před Atlantidou.
Zde je umístěn vršek pyramidy, 13 cm vysoký a z ryzího zlata. Je přesným modelem pyramidy včetně místností uvnitř.
Mezi vrškem a pyramidou však stále chybí přes 7 metrů.
Podle Thovta do chybějícího místa zapadá vzácná loď, k níž existuje přístup přes Sfingu.
Sfinga prý není stará 12 000 let, ale přes 5 milionů let.
Asi míli pod Sfingou je kruhová, plochá místnost.
Uvnitř se nachází nejstarší umělý objekt na Zemi. Má velikost dvou obytných bloků a tvar plochého disku.
Tloušťka disku je tři atomy, až na tento obrazec vespod a nahoře, který je silný pět atomů.
Loď pohání vědomí, myšlenky a pocity a stane se součástí merkaby toho, kdo ji řídí.
Je těsně propojena s duchem planety a slouží jako její ochrana.
Thovt pyramidu postavil tak, aby do ní loď pasovala. Kruhový obvod lodi je shodný s čtvercovým obvodem pyramidy.
Kdekoli se tento vztah vyskytne, objeví se život.
Loď mohou zprovoznit jen ty nejčistší bytosti.
Pokaždé před posunem pólů jsme velmi zranitelní.
Je to doba úpadku a chaosu a pokouší se nás ovládnout jiné druhy.
To se děje s rozvíjejícím se vědomím vždy.
Když je ohrožení bezprostřední, někdo velmi čistý loď najde a vzlétne s ní.
Země a Slunce se s ním spojí a propůjčí mu velkou sílu. Na cokoli pomyslí, to se stane.
Vědomí je hlavní složkou planety a tomu odpovídá její obranný systém.
Je to loď propojená se Sluncem a se Zemí.
K pokusu o ovládnutí došlo v roce 1989, kdy byla aktivována síť vědomí Krista.
Byli tu Šediví mimozemšťané, kteří se nás dlouho chystali ovládnout, kvůli šarvátkám z minulosti.
Velmi čistá žena z Peru vstoupila do sítě vědomí Krista a loď našla.
Vyladila ji na čtvrtou dimenzi a vzlétla skrze Zemi.
Manifestovala to, že Šediví onemocněli a museli odejít ze Země.
Pro jednou jsme zase v bezpečí.
Je to válečná loď a její pilot "vymyslí" situaci, která donutí útočníky odejít.
Poté co Thovt a spol. dokončili Egyptský komplex, vrátili se na Atlantidu, kde čekali asi 200 let, až přijde přepólování.
Věděli, že se Atlantida potopí a oni budou připraveni.
"V minulém díle 'Thovtovy party' jste viděli:"
"Nazdárek, Thovte, posouvají se póly." "Cože, póly?"
"Propána, co to máš s očima?" "Ani nevím."
Jakmile Thovt uviděl známky posunu, vrátili se všichni tři do Chemu pro loď.
Na Atlantidě vyzvedli Naakalce, se kterými vytvářeli velmi silnou merkabu.
Přistáli na vrcholu velké pyramidy, čímž vznikl poměr čísla fí.
A pak se to stalo: póly se začaly posouvat a lidské vědomí propadat, zhroutilo se elektromagnetické a magnetické pole Země a nastala úplná tma.
Trvala 3,5 dne, což popisuje mnoho starých kultur.
Podle Smaragdových desek procházíme během přepólování 2-4 dny trvající temnotou, kdy se mění naše frekvence.
Tomu odpovídá 3,5 černého kamene v kodexu Troano.
Tento stav se nazývá "pole nulového elektromagnetismu." Minule trval 3,5 dne a projevuje se tak, že vše zdánlivě zmizí
Vyspělé druhy kolem sebe normálně mají Merkabu, avšak my jsme ji kvůli krizi neměli.
Byli jsme bez ochrany vrženi do prázdnoty a ztratili jsme paměť.
Věda uznává, že naše vzpomínky jsou vázány jak na mozkové buňky, tak na pole kolem naší hlavy.
Paměť, a to věda nechápe, však souvisí s celou planetou.
Jak jsme řekli, zemský magnestismus ovlivňuje naše myšlení a chování.
Mekraba je elektromagnetické pole, s jehož ochranou je možné vědomě projít prázdnotou.
Ale bez této ochrany…
... máme okno ...
Na Atlantidě jsme žili ve vyšší dimenzi a svojí myslí a tělem jsme dokázali prakticky všechno.
Ve čtvrté dimenzi jsou molekuly tak daleko od sebe, že je lze ovládat myšlenkami bez fyzického kontaktu a tím bezprostředně utvářet své okolí.
V tomto smyslu jsme byli tvůrci, bytostmi lásky, znali jsme jednotu.
Ale pak jsme spadli zpět do třetí dimenze. Naše vědomí šlo na nulu.
Naše epifýza, veliká jako oko, se zmenšila na velikost rozinky.
Přestali jsme přijímat energii ze zdroje a délka života se zkrátila z 900 na 90 let.
Tuto zhutnělou realitu jsme již dávno neznali.
Byli jsme jako superpočítač, kterému vymazali operační systém.
Zapomněli jsme, jak používat svá těla, která jsou mnohem rozvinutější než těla zvířat ve třetí dimenzi.
Ti, kteří pád přežili, byli nějakou dobu doslova barbary a museli znovu objevit i oheň.
O Atlantidě je těžké najít důkazy, protože existovala ve vyšší dimenzi než dnešní Země.
Moje obrázky Atlantidy tedy nejsou realistické, protože kontinent sice fyzicky existoval, ale byl obýván v jiné dimenzi.
Naakalové by paměť také ztratili, ale měli ochranu válečné lodi a po skončení tmy se znovu dali do práce.
Thovt a jedna třetina Naakalců odešli na Ostrov Slunce v Bolívii, Araragat a druhá třetina do Tibetu a Ra a třetí třetina do Egypta, kde čekali.
Naše vyprávění se začíná blížit k dnešku.
Mezi pádem Atlantidy a počátky Egypta a Sumeru uplynulo 6500 let. Co se s námi dělo mezi tím?
Na diagramu precese zemské osy vidíme, že pád nastal v bodě C a fáze spánku trvala do bodu A.
Thovt, Ra a povýšení mistři museli počkat do bodu D, tedy 6500 let, než se lidé sami vyvinou a budou schopni přijmout další informace.
V tomto mezidobí došlo k Noemově potopě.
Posun způsobil dobu ledovou, která je vědecky doložena, a když led roztál, nastala potopa.
DNA je vyjádřením toho, kým jste, fyzický aspekt duše.
Nyní dochází ke změně kodonů. Možných kodonů je 64, lidé jich mají v průměru 22 .
U dětí se dnes aktivuje dalších šest kodonů, vždy dva u jedné osoby.
To vysvětluje fenomén indigových, křišťálových a paranormálně nadaných dětí.
Toto je chomozom, spousta DNA smotaná do tvaru H.
Chromozomy jsou v každé buňce a jsou součástí "těla vědomí".
Každá úroveň má jednak svou síť vědomí, ale také svůj počet chromozomů.
Druhá úroveň, kde jsme teď, má 44 a 2 chromozomy - běžný biologický fakt.
Nicméně první úroveň má 42 a 2 chromozomy, třetí 46 a 2, čtvrtá 48 a 2 a pátá 50 a 2 chromozomy.
Na fyzické úrovni se tento rozdíl projevuje primárně výškou.
Na první úrovni je průměrná výška 4-6 stop, na druhé, tedy u nás, 5-7 stop, na třetí, kam přecházíme, 10-16 stop, na čtvrté 30-35 stop a na páté 50-60 stop.
Hebrejský archanděl Metatron, který představuje "dokonalost, jíž lidstvo dosáhne", měřil 55 stop.
Ale čtvrtá a pátá úroveň jsou pro nás hudbou budoucnosti.
Tohle je Abu Simbel v Egyptě. Zdejší sochy jsou obrovské, ale to, co víme o DNA, na ně vrhá nové světlo.
Vstoje by měřily asi 60 stop, což odpovídá páté úrovni vědomí.
Sochy na této zdi mají 35 stop - čtvrtá úroveň.
Tyto jsou na třetí.
Tyto sochy podle archeologů značí, že muž byl důležitější než žena.
Ale egyptští králové měli 5 jmen, každé pro jednu úroveň vědomí.
Někteří mezi úrovněmi dokonce přecházeli a vedli tak svůj lid "božskou silou".
Archeologové se shodují, že civilizace Egypta a Sumeru vznikly zhruba ve stejnou dobu, v rozestupu pár set let.
Objevily se odnikud, s hotovým písmem, které se dál nerozvíjelo.
Od počátku měly mimořádné poznatky, které během dalších generací upadaly.
Archeologové si s něčím takovým nevědí rady, a proto pro Egypt a Sumer zavedli speciální kategorii zvanou stupňovitá evoluce.
Jednoho dne získal Egypt ucelený jazyk. Poté rozvoj země stagnoval.
Po sto letech došlo k dalšímu skoku - - náhle věděli vše o vodě a zavlažování.
Za dalších sto let se zničehonic stali odborníky hydrauliku. Jak to?
Thovt říká, že zatímco jsme se 6500 let rozvíjeli sami, Ra a povýšení mistři čekali v podzemním městě pod Velkou pyramidou.
Thovtův syn Tat založil tajné bratrstvo, které dodnes existuje, ochraňuje tyto chrámy a udržuje kontakt s povýšenými mistry.
Asi před 6000 lety vyhlíželi členové bratrstva někoho, koho by mohli učit.
Když ho našli, naladili se na frekvenci třetí dimenze a po lopatě mu řekli:
"Když uděláš to a to, stane se tohle." Načež Egypťan reagoval: "No nééé!"
Pak se vrátili do podzemí a po nějakém čase proces zopakovali.
Evoluce Sumeru a Egypta tak probíhala ve stupních.
Sumerové rovněž dostali podrobné informace o svých učitelích a o historii planety.
Od Naakalců se také dozvěděli i o precesi zemské osy.
Po období stupňovité evoluce to s námi šlo zase s kopce.
V cyklu precese to bylo období spánku a navzdory podpoře Naakalců jsme usínali.
A teď k podzemnímu městu. Jeho existenci lze jen velmi těžko prokázat, proto mějte mysl otevřenou.
Drunvalo Melchizedek studuje již 40 let vědomí a posvátnou geometrii u duchovních mistrů po celém světě.
V roce 1996 mu jistý egyptský zdroj oznámil neuvěřitelný objev.
Mezi nohama sfingy vystoupila ze země kamenná deska.
Výkop na jejím místě odhalil místnost, z níž vycházely tři chodby. Jedna vedla pod Velkou pyramidu.
Z ní odbočovala další chodba, která končila neprůstřelnou stěnou ze světla, k níž se nikdo nemohl přiblížit.
Egyptská vláda našla člověka, který uměl stěnu vypnout.
Měli to natáčet filmaři stejně jako před tím otevření hrobky krále Tata.
Paramount za to zaplatil několik milionů dolarů, avšak když byl požádán o jeden a půlmilionový úplatek navíc, vycouval a pár měsíců byl klid.
Nato se Drunvalovi ozval jeho zdroj. Třem mužům se podařilo dostat za stěnu.
Ocitli se na okraji podzemního města, vlastně jediné obří budovy.
Archeolog Larry Hunter popsal o něco později totéž více dopodrobna.
Město má 6,5 x 8 mil, je 12 pater vysoké a na povrchu je vymezené chrámy.
Tyto chrámy jsou z kamene, který se nenachází nikde v Egyptě, a spolu s pyramidami tvoří orientovaný model souhvězdí Orion.
V Rumunsku byly nedávno objeveny staré tunely, které vedou až do Egypta a také do středu Země.
Více o tom v knize "Transylvania Sunrise" od Radu Cinamara.
Egyptská vláda tyto události nikdy nepotvrdila, avšak Thovt, pan Hunter i Smaragdové desky tvrdí, že podzemní město existuje.
4000 let po období stupňovité evoluce, jsme byli v nejnižším bodě stavu vědomí.
Tehdy se objevili tři pánové, aby nás trochu povzbudili.
V Egyptě bylo vše umělé.
Pro jejich civilizaci byly zásadní vyšší stavy vědomí, avšak k jejich dosažení museli používat nástroje.
Na všechny z nich nemáme čas, ale krátce.
Tento nástroj sloužil k přenášení vibrací do těla, spolu s hákem a bičíkem.
Toto byl generátor na posílení vibrací, ale mnoho o něm nevíme.
Tento předmět byl nejdůležitější - anch.
Odhaloval tajemství věčného života a nebyl to fyzický, ale energetický nástroj.
Užíval se k usměrnění sexuální energie, což je velké téma.
Energie protéká tělem centrální trubicí nahoru a dolů mezi pěti kanály, které rotují v různých směrech.
Ale stručně řečeno: sexuální energie je nesmírně silná.
Dnes s ní zacházíme špatně, nicméně při orgasmu se z kořenové čakry uvolní velké množství energie, která stoupá podél páteře až k hlavě, a tam se uvolní.
Egypťané energii vyvedli anchem ze srdeční čakry, aby se kolem hlavy obloukem vrátila do těla.
V těle ji zadrželi, což jim přineslo ohromný energetický impuls.
Pokud přiložíte na anch ladičku, bude vibrovat třikrát déle než normálně.
Egypťané dělali přesně totéž se svými těly.
Jdeme dál!
V počátcích Atlantidy založili Naakalci "Mystickou školu". Zde svým žákům předávali poznatky o vědomí a ti nakonec dosahovali nesmrtelnosti.
Je to však dlouhodobý proces, a proto bylo Naakalců zpočátku asi jen tisíc, zatímco Lemuřanů miliony.
Prvním, kdo na Atlantidě dosáhl nesmrtelnosti, byl Osiris.
Egytpská mytologie vypráví příběh o tom, že Osirise zabil jeho bratr a kousky těla rozházel.
Tento příběh je pravdivý, i když je nejspíš trochu přehnaný, a stal se na Atlantidě.
Osirisova žena a sestra kusy těla našly a spojily, čímž se obnovil proud tvůrčí energie. Osirisův duch se vrátil do těla a Osiris dosáhl nesmrtelnosti.
Tento příběh je vyobrazen v mnoha Egypských chrámech.
Osiris prošel třemi stavy vědomí: celistvým, od sebe odděleným a opětovným scelením.
To bylo pro Naakalce zdrojem poznání, jak těchto stavů dosáhnout skrze vědomí, tedy aniž by se museli nechat rozsekat.
Z jejich hlubokého pochopení se vyvinulo atlantské "náboženství", které v principu existovalo i v Egyptě.
Během stupňovité evoluce jsme se začali posouvat z prvního na druhý stupeň vědomí.
Před pádem jsme měli úžasnou paměť, která byla v porovnání s dnešní útržkovitou pamětí jasná jako hologram.
Po pádu nám zbyla fotografická paměť, díky níž jsme mohli sdílet zkušenosti ve spánku.
Australští Aboridžinci to umí dodnes.
Se zavedením písma jsme postoupili výš, ale ztratili jsme tuto paměť a vzdálili jsme se sami sobě i navzájem.
Jak ukazují egyptské malby, písmo a mnoho dalšího nám přinesl Thovt.
Po posunu na druhou úroveň vyvstal problém, který mohl skončit katastrofou.
Povýšení mistři vysvětlovali rozvoj vědomí pomocí změn Osirisova genetického kódu.
Zavedli systém 42 + 2 bohů, nazývaných "Neteru". Patřil k nim například Anubis.
Každý z bohů odpovídal jednomu chromozomu a představoval životní cestu,
jejímž následováním se lidé mohli něco naučit o životě a o povaze skutečnosti.
Problém přišel, když se oddělil Horní a Dolní Egypt.
Způsob zobrazování Neteru se změnil a s tím se změnil a byl zapomenut i jejich význam.
Ještě horší bylo, když král Meni Horní a Dolní Egypt sjednotil.
Spojil totiž i jejich náboženské systémy. Nově vzniklo 88 bohů a s tím přišly spory o jejich pravost.
Lidé nevěděli, čemu věřit. Byli odděleni od pochopení svého vlastního božství.
My si dnes myslíme, "hlupáci, že prý bylo tolik bohů!", ale tak to vůbec nebylo.
Dokonce ani pomoc Tatova bratrstva nepomohla.
V historii Egypta je krátké období, které většina historiků nechápe.
Podle textů a hieroglyfů zde 17 let vládl zvláštní panovník, který Egypt zcela změnil.
Jmenoval se Achnaton.
Před ním byli "králové", on byl prvním "faraonem", což znamená "ten, kým se stanete."
Věřte nebo ne, měřil 15-16 stop - alespoň je tak vždy zobrazován - - a měl protáhlou lebku, což jsou známky úrovně vědomí Krista.
Achnaton zrušil dosavadní náboženství a zavedl systém jediného boha.
Po 17 letech se Egypťané vzbouřili, Achnaton byl zabit a starý pořádek znovu nastolen.
Co se vlastně stalo?
Thovt se dohodl s prvními dvěma nesmrtelnými Lemuřany, že zplodí bytost na úrovni vědomí Krista.
Thovt o tom předem jednal i s králi Egypta.
Podle Egyptologů pocházel Achnaton z neznámé linie. Nastoupil po krátkém, přechodovém období Amenhotepa III.
Achnaton zavedl náboženství jednoho boha a jednotné reality, které přirovnával ke slunci.
Tím si znepřátelil kněží, kolem nichž se točil starý systém.
Tvrdil, že bůh je v každém člověku a každý s ním může navázat kontakt sám, bez kněží.
Znepřátelil si i armádu, tehdy největší na světě, protože žádal, aby bojovali, jen pokud jsou napadeni.
Znepřátelil si i obyčejné lidi, kteří byli na uctívání 88 bohů zvyklí. A tak se Achnatona nakonec zbavili.
Čím tedy Achnaton zachránil lidstvo?
Založil Mystickou školu, kde alespoň pár lidí přivedl do nesmrtelného stavu.
Dosáhnout nesmrtelnosti normálně trvá stovky let. Achnaton měl pouhých 17 let - ale podařilo se mu to!
Ukázal cestu k nesmrtelnosti asi 300 lidem, kteří po jeho smrti odešli z Egypta.
Ve Smaragdových deskách Thovt píše, že po pádu Egypta vzal muže jménem Pythagoras do Velké pyramidy a učil ho posvátné geometrii.
Pythagoras založil Řecko, které původně stálo na učeních o geometrii a Platónských tělesech.
Thovt v Řecku také prožil život. Byl zde znám jako Hermes Trismegistos.
Achnatonovi nesmrtelní si říkali Esejci.
Šli do Izraele, na místo zvané Masada, dodnes nazývané "město Esejců".
Byla mezi nimi dvojice, o níž jste asi slyšeli: Marie a Josef.
Povýšení mistři měli v plánu přivést na svět bytost, která se narodí na druhé úrovni jako obyčejný člověk,
ale během života dosáhne vědomí Krista, a tak ukáže cestu na třetí úroveň.
Zkušenost přechodu pak vstoupí do sítě vědomí, která se ještě budovala.
Dotyčný bude transformace schopen, protože bude pocházet z vyšších úrovní vědomí.
Dnes je znám jako Ježíš, tehdy jako Jašua Ben Hur.
Kdyby nepřišel, neměli bychom zkušenost povýšení, nevěděli bychom o vyšších úrovních a zničili bychom se.
Podle Thovta se Marie a Josef milovali multidimenzionálně, Marie tedy mohla být fyzicky panna.
Jedině tímto způsobem ale mohli umožnit vyšší bytosti vstoupit na Zem a prožít lidský život.
Ježíš se narodil jako člověk, ale prožil tři důležité stavy - - smrt, vzkříšení a povýšení - - a poskytl nám k nim do budoucna přístup.
Asi víte, že v Ježíšově životopise chybí část mezi dětstvím a třicátým rokem života.
Kniha "Osmnáct chybějících let" razí teorii, že šel do Tibetu, kde se stal osvíceným mistrem, a přinesl odtud svá učení.
Jak jsme již řekli, Kundalíní planety byla tehdy v Tibetu a lidé zde byli a stále jsou velmi duchovní.
Jediná modlitba, kterou Ježíš učil, byla "Otče náš", ale věděli jste, že je to geometrická meditace?
Jistý Bonnie McCoy jí více než 20 let analyzovat pomocí posvátné geometrie.
Objevil, že původní, nerozšířená verze má 7 částí, které korespondují se 7 čakrami a 7 původními druhy jógy.
Učí, jak tuto meditaci provádět, a také meditace které z Otčenáše vyvinul se svou ženou, zvané "Srdeční tance".
Je úžasné, jak to zapadá do čisté geometrie vesmíru.
Více na www.livethepromise.net
Křesťanství a náboženství Egypta jsou skoro stejná, snad až na egyptské pojetí boha.
Vše nasvědčuje tomu, že se křesťanství z Egyptského náboženství vyvinulo a později se obrátilo proti němu.
Kolem roku 300 n. l. probíhal tzv. Nikajský koncil, kde došlo k dohodě mezi politickými a náboženskými elitami Říma.
Pochopili, že když se spojí, budou mít větší vliv a ovládnou společnost.
V té době vzniká Nový zákon, složený z novějších i starších textů,
které byly pojaty a sestaveny jako životopis Jašuy Ben Hura, dnes známého jako Ježíš Nazaretský.
Termín "Kristus" je daleko starší než Bible.
Pochází ze slova "Krysthla", které spojuje sedm původních zvuků stvoření:
ka - ra - ja - sa - ta - ha - la.
Na Zemi se slovo "Krysthla" rozpadlo na dvě poloviny, Kryst a Hla, které se ústní tradicí dále měnily na Kristus a Alláh.
Symbolem Atlantidy byly tři soustředné kruhy.
Naakalci (vnitří kruh) předávali informace Mayům (prostřední kruh), a ti měli za úkol tlumočit je běžným Atlanťanům (vnější kruh).
Mayové po pádu Atlantidy zachránili své vědomosti uložené v křišťálové lebce a svůj kalendář. Na poloostrově Yucatan pak založili Mayskou civilizaci.
Mayský kalendář - nejdetailnější a nejpřesnější na zemi - - má kořeny na Atlantidě.
Za posledních pár set let vytvořila určitá skupina lidí světový monopol.
13 nejbohatších rodin světa má moc v každé vládě a velké firmě. Patří jim 95 % bohatství a ovládají celý moderní svět.
Dnes jim říkáme "Ilumináti", což není přesné.
"Iluminati", tedy "Osvícení", je staré tajné společenství zaměřené na vědecké i spirituální poznání.
Tajná společenství nebyla vždy špatná.
Skládala se z lidí, kteří chápali to, co by běžný člověk té doby nepřijal a co démonizoval.
Musela zůstávat v tajnosti kvůli vlivu církve, která popírala jejich poznatky.
Tak vznikli i Svobodní zednáři.
Výzkum vrcholného období církevního vlivu naznačuje, že církev do těchto společenství pronikla,
aby jim zabránila zveřejnit informace, jež by ohrozily zavedený světový pořádek.
Proto byla tajná společenství označována za uctívače ďábla a lidé se jich báli čím dál víc.
Infiltrované podskupiny postupně získávaly vliv, který uplatňovaly skrze církev a vznikající velké společnosti.
Dnešní svět je z 95% vlastněn 13 rodinami, které prahnou po penězích a moci.
Ukazuje se, že DNA některých těchto rodin není shodná s DNA zbytku lidstva.
Spekuluje se, že tato DNA pochází od Marťanů nebo ještě jiného druhu.
Její nositelé neznají lásku ani emoce a pohání je pouze touha po moci.
Dostali jsme na konec příběhu, ale ne na konec historie. Mnoho věcí jsme zmínili jen okrajově.
Jen na tajná společenství bychom potřebovali 2-3 další díly.
Ale hlavně - historie nekončí a co se stane, záleží v konečném důsledku na Vás.
Náš příběh, ač neuvěřitelný a šokující, mnohé vysvětluje.
Pokryli jsme Bermudský trojúhelník, tvář na Marsu, Ježíše, Egypťany,
vzestup Řecka, moderní náboženství, stupňovitou evoluci kultur,
které se objevily zničehonic před 6500 lety, dosud nevysvětlitelnou historii Atlantidy.
Dále pyramidy v Gíze a jejich spojení s posvátnými místy planety,
sumerské texty, Smaragdové desky, Lucifera -
- a co se Hebrejců týče, Talmud prostě naznačuje, že jsou odjinud.
Neříkám, abyste našemu výkladu věřili, ale objasňuje řadu otázek, na které nemáme spolehlivou odpověď.
Berte to ale trochu s rezervou. Koneckonců, je to jenom teorie.