Gary Valenciano - ILAAN MO with LYRICS


Uploaded by McLemuel on 13.02.2012

Transcript:
Akoy mayroong isang mithing pangarap isang panalanging nais matupad
Sana bawat isa'y magbigay nang tunay na pagmamahal sa kapwa
Pagtulong sa mga nangangailangan paglingap sa lugmok at sugatan
kung ang bawat isa'y may laan pag-asa ay sisilay sa kadiliman
Iabot mo ang iyong kamay Ibigay mo ang iyong pagdamay
Ibukas mo ang puso sa kanya nagsusumamo
Ibahagi ang pagibig ni Kristo
Ilaan mo ang iyong buhay ibigay mo hanggang sukdulan
ituon mo ang sarili sa kanyang namimighati
ipakita ang luwalhati ng langit iabot mo ang iyong kamay
pag tulong sa mga nangangailangan paglingap sa lugmok at sugatan
kung ang bawat isa'y may laan pagasa ay sisilay sa kadiliman
iabot mo ang iyong kamay ibigay mo ang iyong pagdamay
ibukas mo ang puso sa kanyan nagsusumamo
ibahagi ang pagibig ni Kristo
Ilaan mo ang iyong buhay ibigay mo hanggang sukdulan
ituon mo ang sarili sa kanyang namimighati
ipakita ang luwalhati ng langit iabot mo ang iyong kamay
kung sama sama sa pagtulong sa iba pinagpalang buhay ay di na pangarap lang
iabot mo ang iyong kamay ibigay mo ang iyong pagdamay
ibukas mo ang puso sa kanyang magsusumamo
ibahagi ang pagibig ni Kristo